ad yoga
 
 

Introduksjonstilbud til nye - 5 klipp for kr 750. Tilsvarer kr 150 per klipp.
Hjertelig velkommen!

 
171120-Yoga_Briskeby_UtenBlitz-15.jpg
ad yoga -   din vei til yoga
 

ad er mine forbokstaver. ad er også en forstavelse på latin som betyr vedrørende, til eller mot. Intensjonen med min undervisning er å gi deg en dyp opplevelse og forståelse av yoga, fysisk og spirituelt. Du finner både energiske og avspennende yogaklasser og lærer hvordan du best kan finne veien i din yogapraksis. Du motiveres og veiledes til å strekke deg mot det høyeste og beste, i hver stilling og i deg selv.

Velkommen inn!