Back to All Events

Yogisk dypdykk: Sukhasana - Tadasana; i stilling, innstilt.

  • ad yoga 24d Professor Dahls gate Oslo, 0260 Norway (map)

Dette er en fundamental workshop som tar sikte på å etablere et solid og bevisst grunnlag for vår yogapraksis. Vi skal bruke tid og gå i dybden av to fysiske stillinger, sukhasana og tadasana. Ved å gi dem vår fulle oppmerksomhet, kan vi øve opp evnen til å bevisstgjøre det som skjer i oss.  Hvordan fyller jeg stillingen? Hvordan virker stillingen i meg? Kan stillingen hjelpe meg til utvide mitt perspektiv og min forståelse? Målet er at de subtile sammenhengene mellom stilling, innstilling og holdning vil tre tydeligere fram. 

Gjennom å forstå en stilling innenfra, kan vi verdsette hva yogapraksis er og gjør med oss.

Yogisk dypdykk koster kr 450 eller 2 klipp.

171120-Yoga_Briskeby_Action-14.jpg